Teaching Staff

 • Kajal Gusain

  BA
 • Suman Ghildiyal

  BA MA
 • Megha Johri

  BA MA
 • Dameyanti

  BA MA
 • Shivani Pundir

  B.sc M.sc
 • Vinita Pandey

  M.Sc
 • Tulika Kaushik

  B Sc MCA
 • Seema Goel

  M.Com
 • Vinita Gusain

  B Com M Com
 • Sumit Gaba

  M.Sc
 • Priyanka Chaudhary

  B Sc MA
 • Sweeti Tyagi

  BA NTT
 • Shikha

  BA MA
 • Meera Sharma

  B Sc MA
 • Sarita Ghildiyal

  BA MA
 • Pooja Rani

  MA
 • Meenakshi Vats

  M.Com
 • Sadhana

  B Com
 • Madhu

  MA
 • Anju Tyagi

  BA MA
 • Manisha Pundir

  B Tech
 • Rupanshi Tyagi

  BA MA
 • Himani

  B Sc M Sc
 • Beena Pandey

  BA MA
 • Rakhi Sharma

  BA MA
 • Vinay Singh

  M.Sc
 • Prakash Singh Negi

  B P Ed
 • Poonam Kapil

  BA NTT
 • Vikas Kumar

  B Sc M.Sc
 • Jyoti Bartwal

  B Com B P Ed
 • Kiran Rani Arya

  BA MA
 • Uday Singh

  M.sc Mphil
 • Deeksha Sharma

  BA MA

Important Links